Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan

1.png

Terbeschikkingstelling

Aan de medische wetenschap

Wanneer een overledene zijn of haar lichaam ter beschikking gesteld heeft aan de medische wetenschap (het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, afgekort het EMC), verzorgen wij het overbrengen van de plaats van overlijden naar het EMC. De melding van een dergelijk overlijden moet rechtstreeks aan het EMC worden gedaan. De overledene dient zich vanzelfsprekend bij het EMC aangemeld te hebben en hierdoor in bezit te zijn van een handgeschreven codicil. Omdat er weinig tijd mag verstrijken tussen het overlijden en het aanleveren van de overledene bij het EMC moet er snel beslist worden over een eventueel afscheid. Dat kan thuis of in een uitvaartcentrum plaatsvinden. Vaak is er geen tijd meer om een rouwkaart te versturen. Dit zou dan achteraf kunnen plaatsvinden. Hiermee kunnen wij u behulpzaam zijn. Daarnaast verzorgen wij voor u de wettelijke formaliteiten en zorgen wij voor de akte van overlijden.

Een dochter

Over haar moeder

Omdat mijn moeder in haar leven veel in ziekenhuizen had gelegen ( wij zeiden wel eens gekscherend dat zij daar haar eigen kamer had) vond zij dat zij wat terug moest doen. Het sloeg wel bij ons in als een bom toen ze ons vertelde dat het haar wens was om haar lichaam voor ontleding aan te melden. 

 

Voor haar een prima bestemming, voor ons een raar gevoel. Na het overlijden is er eigenlijk niets meer van haar: geen graf of geen as alleen maar de herinnering.

 

Vanzelfsprekend hebben wij haar wens gerespecteerd. Na haar overlijden hebben we in familiekring afscheid van haar genomen en daarna heeft de uitvaartonderneming haar opgehaald om haar naar de universiteit over te brengen. Heel vreemd als je haar zo ziet vertrekken vanuit haar vertrouwde omgeving. We hebben een mooie foto van haar gebruikt om die op de rouwkaart af te drukken en die naar de familie en bekenden gestuurd met de mededeling dat wij aan haar uitdrukkelijke wens hebben voldaan. We hebben begrepen dat er in Leeuwarden of zo op de begraafplaats een speciaal gedenkteken is voor mensen die zich voor ontleding hebben aangemeld. We zijn er nog niet geweest, maar misschien leggen we daar nog wel eens een bloemetje neer.

 

Vestiging Vlissingen | BGNU-erkend | info@uzk.nl