Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan

Joseline-Pameijer.png

Begrafenis

Een blijvende herinnering

Is het de wens om de overledene te laten begraven dan kiest u een begraafplaats uit. U bent redelijk vrij in uw keuze. Er zijn echter een aantal begraafplaatsen die een beperkt toelatingsbeleid hebben. Te denken valt hierbij aan een begraafplaats die in bezit is van een bepaalde geloofsgemeenschap, waarbij men u verplicht bij leven lid van de geloofsgemeenschap te zijn geweest, of een gemeente met de voorwaarde dat de overledene een bepaalde band met die gemeente had.

Graftype

Heeft u de begraafplaats uitgekozen, dan is de volgende stap het soort graf dat u gaat kiezen. Er zijn twee soorten graven: algemeen graven en particuliere graven. In een algemeen graf wordt men met 3 of vier overledenen op volgorde boven elkaar begraven. Er is weinig ruimte voor een grafsteen. Het graf kan na de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust worden geruimd. Bij een particulier graf koopt u een vooraf afgesproken huurtermijn van het graf voor bijvoorbeeld 25 of 30 jaar, afhankelijk van de begraafplaats. In dit graf kunnen één of meerdere overledenen begraven worden. Er is ruimte voor een monument ter grootte van het graf. Na afloop van de overeengekomen huurtermijn kan deze door de rechthebbende van het graf verlengd worden. 

Prijs

Er is een fors prijsverschil tussen een algemeen en particulier graf. De tarieven en voorwaarden verschillen nogal per begraafplaats. 

Een moeder

Over haar zoon

Mijn zoon is veel te vroeg overleden. Zijn grote passie was rijden op zijn motor. Die passie is hem noodlottig geworden. Hij is met zijn motor verongelukt. 

 

We hadden nog nooit over zijn uitvaart gesproken. Dat doe je niet. Dat is in het geheel niet aan de orde. Wij willen zelf worden begraven en in overleg met zijn vriendin hebben we besloten dat hij werd begraven.

 

Vanuit het uitvaartcentrum is hij door al zijn motorvrienden op de motor begeleid naar de begraafplaats. Wat een indrukwekkende stoet. Heel dubbel dat gevoel van al die motoren: het betekende zijn dood maar er was ook de warmte van de vrienden. Zijn vrienden stonden er op om zelf de kist op de begraafplaats naar het graf te dragen. Omdat er zoveel vrienden waren hebben ze elkaar afgewisseld om hem allemaal even te kunnen dragen. Ze hebben er zelfs een stukje voor omgelopen.

 

Vestiging Vlissingen | BGNU-erkend | info@uzk.nl